Afhængighedsskabende lægemidler

Sundhedsstyrelsen har med en ny vejledning, der trådte i kraft den 1. juli 2008, skærpet reglerne for ordination og brug af smertestillende midler og sove-/nervemedicin.

 

Der er bl.a. fokus på følgende punkter:

 

  • Ordination og fornyelse af afhængighedsskabende medicin skal ske ved personlig henvendelse og bør ikke finde sted over telefonen, og det må ikke finde sted via e-konsultation eller e-receptfornyelse via praktiserende lægers hjemmesider.
  • Ældre og patienter i langtidsbehandling med sovemedicin skal forsøges nedtrappet.
  • Kun én læge skal være ansvarlig for ordination af stærkt smertestillende midler.

 

Hvis du ikke allerede har gjort det, er det en god idé, at tale med din læge i lægehuset om, hvordan I håndterer dette.